Hasar Anında

Hasar İhbarının Alınması

Aracınızda meydana gelecek bir hasar durumunda sigorta firmanızı arayarak hasar ihbarında bulunabilirsiniz. Ayrıca hasar ihbarı aracınızın bulunduğu anlaşmalı servis veya sigorta acenteniz tarafından sistem üzerinden alınabilmektedir.

İhbar anında sizden istenecek genel bilgiler

 • Poliçe numarası /TC Kimlik Numarası
 • Hasar tarihi
 • Hasar yeri
 • Hasarın oluş şekli hakkında bilgi
 • Hasar beyanlı mı tutanaklı mı? (Tutanak şekli)
 • Tahmini hasar tutarı
 • Aracın hasar durum
 • Aracın yapılacağı servis bilgileri

Sigorta firmanızı aradığınızda, bulunduğunuz yere en yakın anlaşmalı servis bilgilerini öğrenebilirsiniz. Sigorta firmanızın anlaşmalı servislerini tercih ettiğinizde, hasar ihbarı, evrak takibi ve para ödemenize gerek kalmadan işlemleriniz tamamlanarak aracınız size teslim edilir.

Hasar ihbarı tamamlandıktan sonra sigorta firmanız tarafından hasar dosya numaranız verilecek olup hasar dosya numaranızı not etmenizi rica ederiz. Hasar dosyanız ile ilgili tüm görüşme ve yazışmalarınızda dosya numaranızı bilmeniz size kolaylık sağlayacak, işlemlerinizi hızlandıracaktır.
Hasar dosyanız ile ilgili bilgi almak isterseniz; sigorta firmanızın internet sitesi üzerinden hasar sürecini takip edebilirsiniz.

Asistans Hizmeti

Mekanik arıza durumunda veya aracınız yürür vaziyette değil ise 7 gün 24 saat, sigorta firmanızın Hasar Hizmet Merkezi’ni arayarak çekici hizmeti sağlanması talebinde bulunabilirsiniz. Bu kapsamda, mevcut poliçenizde ikame araç teminatı bulunması ve eksper tarafından uygun görülmesi halinde ikame araç hizmeti verilecektir.

İhbarın Ekspere Bildirimi

Hasar ihbarınız sonucunda; Sigorta firmanızca hasar gören kıymetin niteliği ve hasar tutarı dikkate alınarak, konuyla ilgili deneyim ve bilgisi yeterli olan, en uygun eksper acilen görevlendirilir.

Evrak Tamamlama

Hasar durumunda poliçe ekinde ve web sitemizde belirtilen gerekli evrakın tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilir. (İhtiyaç duyulması halinde listede belirtilmeyen ancak ilgili hasar dosyası için gerekli olan ek belgeler de istenebilir.)

Hasar Dosyası İnceleme ve Onay

Dosya sorumlusu, dosyanın cinsine göre evrakı tam olan hasar dosyasını,

 • Prim ödeme,
 • Teminat uygunluğu,
 • Genel ve özel şartlara uygunluk,
 • Alınan özel indirimlere uygunluk,
 • Olayın doğruluğu,
 • Eksper tarafından tespit edilen hasar tutarının uygunluğu

açılarından kontrol eder. Gerekli görülmesi halinde acenteden, sigortalıdan ya da olayın özelliğine göre ilgili üçüncü kişilerden netlik kazanmayan durumla ilgili evrak/bilgi istenebilir. Tüm dokümanları toplanan, incelenen ve tazminatın ödenmesine engel durum teşkil etmeyen hasar dosyası ödenmek üzere hazırlanır. Sigortalı tarafından poliçede yazılı özel indirimlere uyulmamış olması poliçenin muafiyetli olması ya da tazminat miktarını sınırlandıran başka hususların olması durumunda ilgili klozlar gereği hasar tazminatından indirim yapılır.

Araç Çalınma Hasarı

Sigortalı aracın çalınması halinde, Genel Şartlarda belirtilen hüküm çerçevesinde, çalınmış olan aracın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmaların 30 gün içinde sonuç vermemesi ve çalınan aracın bulunamadığına dair resmi belgenin ilgili birime iletilmesi gerekir. Ekspertiz raporu ve diğer belgeler incelenerek tazminatın ödenmesine engel bir durum bulunmuyorsa, aracın kaza tarihindeki güncel rayiç değeri üzerinden azami sorumluluk limitini geçmemek üzere ödeme hazırlanır.