Sıkça Sorulan Sorular

Trafik sigortası nedir?

Trafik Sigortası bir motorlu taşıtın kusurlu olarak üçüncü şahıslara verdiği zararları karşılar.
Tazminat ile maddi zararların yanısıra, kazaya ilişkin tedavi giderleri ile zarar gören kişilerin sakat kalması veya hayatını kaybetmesi hallerinde kazada zarar görenin desteğinden mahrum kalanlara ödeme yapar. Destekten mahrumiyet tazminatı kazada hayatını kaybeden veya sakat kalan kişinin yaşına, gelirine göre değişiklik gösterir.

Kasko nedir?

Kasko sigortası aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs
edilmesi veya kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan isteğe bağlı bir sigorta türüdür.

Teminata Neler dahildir?

Poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından,
römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan
menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır. Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması, Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar, Aracın yanması,
Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi teminata dahildir.

Cep telefonu ve e-mail bilgilerimi yanlış girersem ne olur?

Cep telefonu ve e-posta, poliçe, bilgilendirme formu ve şifre gibi önemli bilgileri göndermek amacıyla kullanılmaktadır.
Size özel ayrıcalıklı hizmetlerinizden yararlanmak için bu bilgilerinizin doğru bilgiler olması gerekiyor.

Trafik poliçesinin teminatları nelerdir?

Araç ve Kaza Başına Maddi, Kişi ve Kaza Başına Sağlık Giderleri, Kişi ve Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm.

Teminat kapsamına göre kasko sigortası ürünleri nasıl sınıflandırılır?

Dar Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür.Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür.Genişletilmiş Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.Tam Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür.Sigorta şirketleri teminatın içeriğine göre poliçe başlığında en az 16 punto büyüklüğünde harflerle söz konusu ürün ismini yazmaktadırlar.

Trafik poliçem yurtdışında da geçerli mi?

Trafik sigortası Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Yurt dışına çıkmadan önce gidilecek ülke yeşilkart (greencard pool) a üye bir ülke ise, yeşilkart satın alınarak, teminatın devamı sağlanabilir.

Poliçe teminatı ne zaman başlar?

Poliçenin teminatı sigorta primin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) poliçe yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu dolayısıyla poliçe teminatı başlamaz.